close
چت روم
رها کن
Backgrounds
Stripe Backgrounds

بگذار منتظر بمانند ... !

یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تعطیل است !!

و بچسبانی پشت شیشه افکارت ...

باید به خودت استراحت بدهی ...

دراز بکشی ...

دست هایت را زیر سرت بگذاری ...

به آسمان خیره شوی و بیخیال سوت بزنی !! 

در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شیشه ذهنت صف کشیده اند !

آن وقت با خودت بگویی بگذار منتظر بمانند ... !

 

گاوچران

 

 

[ 25 / 05 / 1394 ] [ 19:15 ] [ Mr.Alireza ]