close
چت روم
خداوند
Backgrounds
Stripe Backgrounds

من و خدا

 چه عاشقانه ای بین ماست

 

مــن و خـــــــــدا

[ 23 / 06 / 1394 ] [ 22:24 ] [ Mr.Alireza ]

معجزه

 
درست در لحظه آخر...
در اوج توکل و نهایت تاریکی ...
نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد
خــــدا از راه می رسد...!
 
 
 
 
 
[ 23 / 06 / 1394 ] [ 22:8 ] [ Mr.Alireza ]