close
چت روم
درس زندگی
Backgrounds
Stripe Backgrounds

درس زندگی

 

مهــمــترین درســـی کــه از زنـــدگی آمـــوختـــم ایــن بــود

کـــه هیــچ کـــس شبیـــه حــرفهـــایــش نبــود...!
[ 24 / 08 / 1392 ] [ 9:6 ] [ Mr.Alireza ]