close
چت روم
خدایـــآ
Backgrounds
Stripe Backgrounds

خدایـــآ

خدايـــــــــــــا...
آغوشت را امشب به من می בهـــــے ؟
برایِ گفتـــלּ چیزے نــבارم
اما برایِ شنفتنِ حرفهاے تو گوش بسیار . . .
می شود من بغض کنمـــ
تو بگویــے : مگر خدایت نباشــב که تو اینگونهــ بغض کنــے. . .
می شوב من بگویم خدایا ؟
تو بگویــــے: جانِ دل . . .
می شود بیایــــے؟!!

[ 22 / 07 / 1392 ] [ 13:39 ] [ Mr.Alireza ]