close
چت روم
آخر خنده DDD:
Backgrounds
Stripe Backgrounds

آخر خنده DDD:

من سرم تو کار خودم بودم


بعد یه روز یه نفرو دیدم


ادامه مطالب مراجعه کنید...!!!

 

اون این شکلی بود

ما اوقات خوبی با هم داشتیم
من یه هدیه مثل این بهش دادموقتی اون کادومو قبول کرد من اینجوری شدمما تقریبا همه شبها با هم گفت و گو می کردیم
وقتی همکارام من و اونو توی اداره دیدن اینجوری نیگام میکردنمنم اینجوری جوابشونو میدادماما روز ولنتاین اون یه گل مثل این داد به یه نفر دیگهمن اینجوری بودمبعدش اینجوری شدماحساس من اینجوری بودبعد اینجوری شدبله آخرشم به این حالو روز افتادمپدر عاشقی بسوزه

[ 12 / 07 / 1392 ] [ 17:7 ] [ Mr.Alireza ]