close
چت روم
درد دیوار !!
Backgrounds
Stripe Backgrounds

درد دیوار !!

دیـــــوار دردش گرفته بود

وقتی به او تکـــیه داده بودم

وُ به تـــــو فکر می کــــردم...

[ 12 / 07 / 1392 ] [ 15:0 ] [ Mr.Alireza ]