close
چت روم
دگر غـــصـــه چـــرا ؟؟!
Backgrounds
Stripe Backgrounds

دگر غـــصـــه چـــرا ؟؟!

مــــــــــــــــــــاه من!

 

غصه اگر هســـــت بگو تا باشد

 

معنی خوشـــبختی، بودن اندوه است

 

این همه غصه و غم،این همه شادی و شور

 

چه بخواهی و چه نه، میوه  یک باغند

 

همه را با هم و با عشق بچیـن

 

ولی از یـــــــــاد مبر

 

پشت هر کوه بلند

 

سبزه زاریست پر از یاد خدا

 

و در آن باغ کسی میخواند به این آوای بلند

 

که خدا هست ، خدا هست

 

دگر غصه چــرا؟

[ 28 / 05 / 1394 ] [ 13:2 ] [ Mr.Alireza ]